Lenovo predstavilo v Miláne nový tablet Yoga

    
    
    
   8.11.2013

   Le­no­vo Yoga Tab­let tak rie­ši dva zá­sad­né prob­lé­my, s kto­rý­mi sa často stre­tá­va­jú pou­ží­va­te­lia a to ako s tab­le­tom po­hodl­ne pra­co­vať bez držania a dlhá výdrž batérie. Pou­ží­va­teľ pri­tom s tab­le­tom Yoga do­ká­že pra­co­vať v troch re­ži­moch, ktoré im tento tablet ponúka – Hold, Tilt ale­bo Stand. Jedna časť tabletu je výraznejšie hrubšia, čo slúži na pohodlné držanie v 1 ruke a zároveň je v tejto časti aj vyklápateľný. Na to slúži funkcia HOLD. Režim TILT slúži na zís­ka­nie po­lo­hy pre ideál­nu prá­cu pri za­dá­va­ní zna­kov na vir­tuál­nej klá­ves­ni­ci ale­bo pre­hlia­da­nie inter­ne­tu.Tre­tí re­žim je stan ale­bo Stand, vte­dy je tab­let v re­ži­me, kto­rý je ur­če­ný hlav­ne na re­lax - na sle­do­va­nie vi­dea ale­bo fo­tog­ra­fií. Sys­té­mo­vá pa­mäť má ka­pa­ci­tu 1 GB, pa­mä­ťo­vý pries­tor je 16 ale­bo 32 GB. Z hľa­dis­ka dis­ple­jov exis­tu­je 10- a 8-pal­co­vé vy­ho­to­ve­nie, roz­lí­še­nie ob­ra­zu je 1280 × 800 bo­dov. Pre­daj­ná ce­na 10-pa­co­vé­ho tab­le­tu je 299 EUR, 8-pal­co­vý sto­jí 229 EUR.

    
    
    
    
    
    
 
 

 

 
 
Porovnať - 0 ks

 

 

 

 

  Kód Názov produktu Vaša cena    

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Naposledy navštívené

 
 

 

 

 
    Kód Názov produktu Vaša cena  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Neprihlásený

Registrácia   Nové heslo
 
 

 

 

Technické riešenie © 2019 CyberSoft s.r.o., cybersoft@cybersoft.cz

SLK-WEBSHOP

 
 
 

K prevádzke nášho webu www.westech.sk využívame takzvané cookies. Cookies sú súbory slúžiace na prispôsobenie obsahu webu, na meranie jeho funkčnosti a všeobecne na zaistenie vašej maximálnej spokojnosti. Používaním tohto webu súhlasíte so spôsobom, akým s cookies nakladáme.